معرفی دوره پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

تجربه بی واسطه و مستقيم در مزرعه برای کودکان

فرصت تجربه ناب و آزادانه در طبیعت حق همه کودکان است. به اعتبار مستندات علمی، انسان از کودکی بایستی با نحوه  کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی و فرايند توليد غذا آشنا شود.

ما در دوره «پرماکالچر برای کودکان» تلاش می کنیم تا فرصت تجربه مستقیم و بی واسطه در مزرعه را برای کودک مهیا کنيم. اين دوره در بخش کودکان باغچه پرماکالچر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات برگزار می شود. 

ماموريت ما در اين دوره:

آشنایی کودکان با شيوه های کشاورزی و توليد غذای سالم يکی از ماموريت های دوره پرماکالچر برای کودکان است. ما تلاش میکنیم تا با فراهم آوردن فرصت فعالیتهایی از قبیل کاشت بذر، قلمه، نشاء، پياز و نهال کودک به کاوش در مزرعه و باغ بپردازد.

اطلاعات بيشتر:

جهت کسب اطلاعات بيشتر و يا طرح پرسش می توانيد با شماره ۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷ تماس حاصل فرماييد